CityU Scholarships for Hong Kong Talents

City University of Hong Kong has launched the "CityU Scholarships for Hong Kong Talents". For details, click www.cityu.edu.hk/scholarship.